משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות – עמותת עלה

שלום,

מצ"ב פרטי משרות חדשות בשירות המדינה המיועדות לאנשים עם מוגבלות:

מס' מכרז

משרה דירוג משרד/ יחידה מיקום מועד תום הרשמה

53052

רכז/ת בכיר/ה (מרכז מידע)

לכניסה למכרז לחצו כאן

001 מינהלי רשות האוכלוסין וההגירה ירושלים

22.01.2018

53093

מרכז/ת (תפעול הדרכה)

לכניסה למכרז לחצו כאן

011 מח"ר משרד המשפטים ירושלים

23.01.2018

53102

מנהל/ת תחום (כלכלה)

לכניסה למכרז לחצו כאן

011 מח"ר משרד האנרגיה ירושלים

23.01.2018

53121

ממונה (ועדות)

לכניסה למכרז לחצו כאן

011 מח"ר מנהל התכנון ירושלים

24.01.2018

53171 פקיד/ה מקצועי בכיר/ה (גביה ואכיפה)

לכניסה למכרז לחצו כאן

001 מינהלי רשות המסים בישראל- מכס ומע"מ צפון

28.01.2018

 

מועמדות למכרז זה ולכלל המכרזים הפומביים בשירות המדינה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת של נציבות שירות המדינה.

לכניסה למערכת המקוונת לחצו כאן

לקבלת מענה לשאלות ולקבלת מידע, ניתן לפנות למרכז השירות של אגף בכיר בחינות ומכרזים בצ'אט

לכניסה לצ'אט לחצו כאן או במיילnetzivotservice@bynetos.co.il (אין לשלוח קו"ח למייל זה).

 

הצלחה רבה למתמודדים,

המרכז לעיוור בישראל

רח' דוד חכמי 10, ת.ד. 16643 תל אביב 61166.

טל' 03-7915555, פקס- 5423711- 03. אתר המרכז- www.ibcu.org.il