נגישות הבנקים המשך טיפול – עמותת עלה

בהמשך להודעה שנשלחה אליכם ביום 12.4.16, אודות עמדות לניהול תורים ונגישות שירותים במערכת הבנקאית ודרכי הפנייה אל נציבות פניות הציבור בבנק ישראל, ביקשה מאיתנו הגב' גרניט אופק, הממונה על ההסדרה בבנק ישראל לציין כי:

בטרם הפנייה אל נציב פניות הציבור בבנק ישראל, הנכם מתבקשים לפנות אל נציב תלונות הציבור בבנק המסחרי עצמו.

בהתאם להוראות בנק ישראל, על נציב תלונות הציבור, בבנק המסחרי, לשלוח את תשובתו ללקוח בתוך 45 ימים.

ככל שלא קיבלתם תשובה בתום תקופה זו, או שהתשובה אשר קיבלתם איננה מספקת לדעתכם, הנכם מוזמנים לפעול לפניות הציבור בבנק ישראל, בדרכים שפורטו בהודעה הקודמת.

לנוכחותכם, מצ"ב קובץ פרטי קשר, של נציבי תלונות הציבור בבנקים המסחרים – לרבות מיילים, מספרי טלפון ופקס ישירים.

בנוסף, מצ"ב כתובת לאתר האינטרנט של בנק ישראל, בו מופיע קישור לקובץ פרטי הקשר של נציבי תלונות הציבור בבנקים, אשר מתעדכן באופן שוטף

http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/PublicEnquiries/Pages/Default.aspx

 

בברכת חג שמח,

 

המרכז לעיוור בישראל