עדכון לגבי פעילות על"ה – עמותת עלה

כ"ג/אדר/תש"פ

‏19/03/2020

 

שלום לכולם,

בימים טרופים אלה אנו מנסים ככל יכולתנו להמשיך בפעילות שגרתית. למען הסדר הטוב, להלן פירוט לגבי דרך תפקוד הפרויקטים בעל"ה נכון ליום הוצאתו של מסמך זה:

 1. הנהלה –

הפעילות ממשיכה כסדרה אם כי בצורה מעט מצומצמת. מטה על"ה היושב במרכז הלמידה לעיוור באוניברסיטה העברית בירושלים, צומצם ל- 4 שעות עבודה ביום בלבד. ניתן לפנות בטלפון בשעות הבוקר ועד 13:00 בימים א-ה' ובמייל. נעשה כל מאמץ לחזור לכל הפונים.

 1. חונכות לילדים ומשפחותיהם –

על דעת משרד הרווחה, התנדבות החונכים נמשכת ואולם העבודה תעשה מרחוק. רק במקרים יוצאי דופן ובאישור מנהל הפרויקט, ימשיכו להתקיים פגישות פנים אל פנים. מנהל הפרויקט ורכזיו עובדים מהבית.

 1. מכינה לעיוורים –

על דעת המוסד לביטוח לאומי, המכינה ממשיכה בעבודתה וזאת ע"י למידה מרחוק. נבקש מהתלמידים לא להגיע פיזית לאוניברסיטה העברית. מפגשים פרטניים יכולים גם כן להיעשות מרחוק. הפעילות תימשך בדרך זו כל עוד לא הודיע משרד החינוך על דחיית בחינות הבגרות.

 1. קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית –

הקורסים שהתקיימו בשפה העברית והערבית הוקפאו בשלב זה משתי סיבות: האחת, הפסקת הלמידה הפרונטאלית בשטחי האוניברסיטה העברית. השנייה, דחיית מועד הבחינה שאמורה הייתה להתקיים ב 24.4.2020. כאשר יקבע מועד בחינה חדש,  נודיעכם על כך.

 1. הנגשות לסטודנטים מן המניין

מכיוון שהאוניברסיטאות והמכללות ממשיכות ללמד, תימשך גם הלמידה הפרטנית.

על דעת המוסד לביטוח לאומי, המפגשים בין נותני השירות למקבלי השירות יכולים להיעשות מרחוק.

מחוז צפון – ממשיך לעבוד בדרך כפי שהייתה בסמסטר א'. דהיינו, הסיוע יינתן לסטודנטים עיוורים ולקויי ראיה בלבד. על"ה זכתה במכרז הנגשות לימודים במחוז צפון ואולם לאור המצב, סביר להניח שהפעלתו תדחה.

מחוז מרכז, ירושלים ודרום –  ממשיכים בעבודה רגילה. בכל המחוזות הרכזים של הפרויקטים וכן מנהל הפרויקט עובדים מביתם. כאמור, הלמידה יכולה להעשות מרחוק.

באשר לסטודנטים ללא תכניות שיקום, העבודה הפרטנית תמשך כסדרה. הלמידה יכולה להעשות מרחוק.

 1. שלוחות מרכז הלמידה לעיוור במוסדות להשכלה גבוהה

מכיוון שהמוסדות להשכלה גבוהה אינן מקיימות פעילות כל שהיא בקמפוסים השונים, גם שלוחותינו יהיו סגורות לפעילות עד להודעה חדשה.

 1. תחנות המידע

על דעת משרד הרווחה, הפרויקט ממשיך בעבודה אם כי בצורה מצומצמת. מנהל הפרויקט מפעילי התחנות וקווי המידע בכל השפות עובדים מביתם. הופסקה עבודתם של התחנות הניידות.

 1. סיוע לקשישים

על דעת הקרנות המשתתפות בהפעלת התכנית, השירות ממשיך להינתן ככל האפשר אם כי בעבודה מרחוק וללא כניסה לבית הקשיש.

 1. פרויקט "אלומה", שירות לאומי של עיוורים –

פרויקט זה מתנהל במתקונת מצומצמת מכיוון שחלק מהמסגרות צמצמו או הפסיקו פעילותם. הפעילות הקבוצתית של המתנדבים מתקיימת, כאשר אנו יכולים לקיים זאת, ע"י למידה מרחוק. מפגשים קבוצתיים פנים אל פנים לא מתקיימים. בכל שאלה ניתן לפנות למנהל הפרויקט מטעמינו.

 1. ספרייה מוקלטת –

הפעילות הופסקה כמעט לחלוטין. אין הקלטות של ספרים חדשים. ניתן בשלב זה להשאיל ספרים אך ורק דרך שימוש ביישומן: "קרא – קול" .

 1. רווחה –

צוות רווחה ברשות עו"ס יפעת נחמיה-וולקוף ממשיכים בעבודתם מרחוק לטובת צעירים, קשישים ומשפחות הזקוקים לתמיכה רגשית. הזקוקים לסיוע נא בטל' 0544626583.

 1. מאגרי השאלה –

צוות המאגר ממשיך בעבודתו אם כי בצורה מצומצמת. נשתדל ככל האפשר לתת מענה לפונים (תלמידי מכינה, סטודנטים, קשישים, מתנדבי השירות לאומי).

 1. קבוצת "קשר עין" –

הפעילות הקבוצתית הופסקה. מאמנת הקבוצה ממשיכה במתן הדרכה מרחוק של פעילות ספורטיבית עצמאית.

 1. הכנות לכנס ICEVI2021–

ההכנות ממשיכות כסדרן, מתוך תקווה שווירוס הקורונה לא יתקוף אותנו גם בשנה הבאה.

 1. סדנאות לסטודנטים – הופסקו לחלוטין.
 1. מקריאים לעובדים – על דעת משרד הרווחה, העבודה של המתנדבים נמשכת אם כי תיעשה מרחוק.

 

הנחיות כלליות:

 1. בתקופה זו לא תתקיים פעילות קבוצתית פנים אל פנים אלא אם יתאפשר לעשות זאת מרחוק.
 2.  נא לקיים את הוראות משרד הבריאות בכל הנוגע למקבלי שירות ונותני שירות החייבים בבידוד או חלילה חלו.
 3. לא להגיע למוסדות הלימוד. בשלב זה מזכירויות החוגים, הספריות ופעילויות אחרות המתקיימות בקמפוסים בשעות שיגרה, אינן מתקיימות.
 4. כל פעילויות עמותת על"ה תמשכנה להתקיים בכפוף להוראות משרדי הממשלה השונים ובראשם משרד הבריאות

מאחלים לכולנו בריאות טובה ואיתנה בתקווה לחזרה מהירה לשגרה,

זהר ומשה