ערוץ נוסף לפנייה אל היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים – עמותת עלה

בהמשך להודעות שפורסמו בעבר בנושא דרכי הפנייה ליחידה לפניות הציבור בבנק ישראל, אנו שמחים לעדכן אתכם, כי מעתה ניתן לפנות אל היחידה לפניות הציבור בבנק ישראל גם בכתובת מייל.

כתובת המייל של היחידה לפניות הציבור בבנק ישראל היא: pz@boi.org.il .

נבקש להסב את שימת לבכם כי  במקרה של תלונה, עליכם לפנות קודם אל הבנק המסחרי , נשוא תלונתכם, ובמידה ולא קיבלתם מענה הולם, תוכלו לפנות אל היחידה לפניות הציבור בבנק ישראל.

לנוחיותכם מצ"ב פרטי ההתקשרות עם נציבי תלונות הציבור בתאגידים הבנקאיים.

כמו כן, באתרי התאגידים הבנקאיים, מפורסמת כתובת מייל לצורך פניה ישירה לבנק בעמוד המוקדש לנגישות.

 

בברכה,

המרכז לעיוור בישראל