פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרגל יום העיוור – עמותת עלה