תוצאות הדיון בוועדות הרווחה – עמותת עלה

שלום,

 

וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת התכנסה היום, לאחר פעילות אינטנסיבית שלנו וגיוס מאסיבי של ח"כים לדיון, במטרה לסייע למרכז לעיוור להשפיע על משרדי הממשלה, לבטל כוונות של המשרדים להוריד את דמי הליווי לקבוצה מסוימת מקרב חברינו, מכ-740 ₪ בחודש לכ-490.

 

ואכן, בוועדה הודיע נציג משרד הרווחה כי שר הרווחה, החליט על קצבת דמי ליווי של 75% לפחות לכל נושאי תעודת העיוור, הזכאים לדמי ליווי, על סך 750 שקלים, החל מינואר 2018. כך שלמעשה בוטלה מדרגת דמי הליווי בשיעור 50%, ומינואר ואילך, הקצבה המינימלית תהיה בשיעור 75%, כאמור.

 

זו החלטה חשובה ונכונה, ואנו מודים עליה, אך לא שוכחים כי עדיין מדובר בסכום המהווה לעג לרש.

 

אנחנו לא חדלים לרגע מהמאמץ להשוות את דמי הליווי לגובה קצבת הניידות.

 

המרכז לעיוור בישראל

רח' דוד חכמי 10, ת.ד. 16643 תל אביב 61166.

טל' 03-7915555, פקס- 5423711- 03. אתר המרכז- www.ibcu.org.il