תמצית מדיון ועדת הזכויות של המרכז לעיוור מיום 12.12.2016 – עמותת עלה
  1. 1  סקירה ועדכון במצב הנושאים שהועלו לדיון בוועדת הזכויות עד כה:

דמי ליווי וקצבת ניידות

סביב נושא זה התקיימה פגישה עם שר האוצר, בה הובטח ע"י השר להקים ועדה שתכליתה לבדוק ולהשוות את זכויות העיוורים ביחס לזכויות הניתנות לנכויות אחרות. שר האוצר נטל על עצמו באותה ישיבה למנות את הוועדה שתהיה מורכבת מאנשי משרדו, נציג משרד הרווחה ונציגי העיוורים. הועלתה אפשרות שפרופ' מור יוסף ישמש כיו"ר הוועדה. מטעמים שאינם ברורים לנו סיכום הדברים עם שר האוצר טרם מולא, חירף לחצנו עליו ועל עוזריו.

הוחלט, איפוא, מתוך הבנה שבעצם הסכמתו של שר האוצר להקים את הוועדה יש אמירה חשובה, המכירה בכך שיש לפעול לתיקון המצב, המנכ"ל יוציא מכתב אישי לשר האוצר שיהיה בנימה חריפה יותר, ובו יתבקש השר לכבד את הבטחתו ולכונן את הוועדה. אם פנייתו של מנכ"ל המרכז לא תיענה נגביר את הלחץ ונדרוש ציבורית את כיבודם של הבטחות שלטוניות, כשניתנות כאלה.

 

"הכרה הדדית" בתעודות עיוור

הנושא הוסדר במלואו, ונוהל עבודה חדש הופנם בשירות לעיוור ובמוסד לביטוח לאומי, כך שהחל מאוקטובר 2016, יש הכרה הדדית מלאה בקביעות של שני הארגונים – אחד בשני.

יחד עם זאת, קיימת ביננו ובין המוסד לביטוח לאומי, מחלוקת באשר למועד ממנו תחול רטרואקטיביות של ההכרה בזכויות.

נושאים אלו הועלו גם בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, במהלך חודש נובמבר, ואנו מטפלים בהם.

 

שר"מ

התקבלה תשובה שלילית ומקוממת ביותר, ממנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, לבקשתנו להגדיל את הזכאות לשר"מ ל112% לעיוורים מוחלטים ולעיוורים שהם הורים לילדים עד גיל 10.  הוצאנו אליו מכתב נוסף ואנו ממתינים לתשובה. (כשתקום הוועדה, שהוזכרה לעיל נדרוש שיינתנו לשר האוצר המלצות גם בעניין זה).

 

  1. 2. מפעלים מוגנים:

מערכת ההעסקה במפעלים המוגנים היא עוול מביש. לא מתקיימים  בה יחסי עובד-מעסיק, אין זכויות לעובדים והשכר נמוך משכר המינימום. הוחלט לפעול  במספר מישורים: להשתתף בפורום בו מתכנסים  כלל הנוגעים בנושא, ביחד עם הקליניקה המשפטית באונ' העברית, כדי להציע שינוי במדיניות. במקביל, פועלים לתיקון גובה השכר וכן בוחנים דרכים לפעולה משפטית שתסייע לתיקון העוול.  האצבע המאשימה מופנית לשירות לעיוור שמנציח את המצב הקיים. יחד עם זאת חשוב "להלך בין הטיפות" ולא להגיע לסגירת המפעלים הקיימים, כיוון שיהיו אנשים שייפלטו מהם ולא יהיה להם לאן ללכת. מצד שני יש לחפש פתרון כולל , שיאפשר, למי שמסוגל, להתקדם למסגרת תעסוקתית הולמת.

מחליטים כי בנוסף להמשך הפעילות שנעשית, תיבחן האפשרות לקיים דיון עם כל מפעילי המפעלים המוגנים, המעסיקים עיוורים, כדי ללבן את הסוגיות ולהביא לפתרונות ביניים.

 

 

  1. 3. עדכוני מנכ"ל

א.   התקיימה פגישה בלשכת ח"כ אורלי לוי אבוקסיס, יחד עם נציגי האוצר, כדי לקדם את "חוק ההדרכה השיקומית". משוריין לכך תקציב ואנו מקווים שההדרכה השיקומית תעוגן בחוק במהרה.

 

ב.   בנושא המנהלת – בשלב זה אנו עוקבים אחר דרכי היישום. דווח שאמנם המרכז השתתף בפגישה עם גדעון שלום ועם ראשי הארגונים האחרים, מתוך מחשבה שלא להישאר בחוץ, אך במקביל ממשיכים לפעול לשמירה על האינטרס המיוחד של ציבור העיוורים בהקמת המנהלת.

 

 

 

 

נתי ביאליסטוק-כהן                                                 עו"ד זוהר   ג'ינאו

המנהל הכללי                                                         יו"ר ועדת הזכויות