חוברת זכויות – עמותת עלה

 

חוברת זו וכל המידע המופיע בה הינם באחריות משרד הרווחה והביטחון החברתי.

חוברת זו עודכנה לאחרונה בשנת 2016.

בקרוב תצא חוברת זכויות ושירותים עדכנית לשנת 2023.

 

להורדת חוברת הזכויות בקובץ PDF לחצו כאן

 

פרטי הספר

תוכן העניינים

הקדמה

פרק 1: זכויות האדם עם עיוורון

1.1 תעודות עיוור / לקוי ראייה

1.2 דמי ליווי

1.3 פטורים והנחות

1.4 תחבורה

1.5 גמלאות וקצבאות

1.6 דיור

1.7 הזכות לערר

1.8 סיוע בתחזוקת הבית

1.9 היעדרויות מהעבודה לצורך סיוע לילד

1.10 זכויות ילדים שהתעוורו כתוצאה מגידול סרטני

1.11 זכויות ושירותים לבני המשפחה

1.12 סיוע במיצוי זכויות

1.13 זכויות בסל הבריאות

1.14 זכויות נכה משרד הביטחון בגין עיוורון

1.15 זכויות נכה איבה בגין עיוורון

1.16 זכויות עולה עם עיוורון

פרק 2: צעדים ראשונים בעולם לקות הראייה

2.1 תחנות מידע למתעוור החדש

2.2 לידה או התעוורות של ילד

2.3 התעוורות של אדם בוגר

2.4 סיוע למשפחתו של אדם עם עיוורון

2.5 עיוורון עם נכות נוספת

2.6 שיקום הראייה הירודה

2.7 מרש"ל

פרק 3: ניידות ועצמאות

3.1 הדרכה לניידות ועצמאות

3.2 ניידות בעזרת כלב נחייה

3.3 עזרי ניידות

3.4 נגישות

3.5 התנהלות במצב חירום

פרק 4: לימודים

4.1 אבחון לקביעת מסגרת

4.2 חינוך מגיל לידה עד 3

4.3 חינוך לגילאי הגן 6-3

4.4 חינוך לגיל בי"ס יסודי ותיכון

4.5 סיוע לימודי

4.6 בתי ספר של החינוך המיוחד

4.7 הנגשה בתחום הלימוד

4.8 לימודים והכשרה מקצועית על תיכונית כולל אקדמית

4.9 כתיבה וקריאה בכתב ברייל

פרק 5: עזרים

5.1 עזרי ראייה

5.2 עזרי ברייל

5.3 עזרי מטבח

5.4 עזרים לתפקוד יום יומי

5.5 עזרי ניידות

5.6 עזרי תקשורת וטכנולוגיה

5.7 עזרי פנאי: משחקים מונגשים

5.8 עזרים לצורכי אסתטיקה

5.9 השאלת עזרי ראייה

5.10 מוקד תמיכה לשימוש בעזרים

5.11 אפליקציות מסייעות

פרק 6: תעסוקה

6.1 מיזמי קדם תעסוקה

6.2 השמה במקומות עבודה

6.3 הנגשת במקום העבודה

6.4 סיוע במהלך העבודה

6.5 מיזמי תעסוקה ייחודיים

פרק 7: פעילות פנאי וספורט

7.1 פעילות לילדים ובני נוער

7.2 פעילות חברתית לבוגרים

7.3 פעילות חברתית לאנשים חירשים-עיוורים

7.4 נופש לעיוורים ולבני משפחותיהם

7.5 אתרי בילוי מונגשים

7.6 ספורט ופעילות גופנית

7.7 ספריות מונגשות

פרק 8: יציאה לחיים

8.1 דירות הכשרה לחיים עצמאיים בקהילה

8.2 שירות לאומי

8.3 שירות צבאי

8.4 בית לחיים