SAVE THE DATE – הזמנה נגישה – עמותת עלה

הוועדה המארגנת של כנס ICEVI, ועמותת על"ה

מתכבדים להודיע על הכנס ה 10 של ICEVI אירופה בירושלים

SAVE THE DATE

שמרו ביומנכם את המועד לכנס ה-10 של ICEVI  אירופה

הכנס יתקיים בין 8-12 באוגוסט 2021

באוניברסיטה העברית קמפוס הר הצופים בירושלים

בין ה- 13-14 תהייה אפשרות לסיורים יומיים

נושא הכנס

"Access to Learning and Learning to Access"

"נגישות ללימוד ולימוד לנגישות"

מטרת הכנס להציג ולשתף אמצעים חינוכיים, טכנולוגיות ודרכים חברתיות להעצמת

החינוך, השיקום וההכלה של אנשים לקויי ראייה ועיוורים, באמצעות שינויים סביבתיים ושדרוג טכנולוגיות ייעודיות

 

קהל היעד:

 אנשי מקצוע ומחנכים סגל אקדמי, גננות, מורי בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכון המתמחים בחינוך מיוחד ושילוב, נציגי ארגונים של אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה וארגונים למען אנשים לקויי ראייה ועם עיוורון, הורים לילדים לקויי ראיה ועיוורים, אנשי מקצוע העוסקים בהכשרה מקצועית של אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה מישראל, אירופה וממדינות באזורים גיאוגרפיים אחרים, ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים, יצרנים ומשווקים של טכנולוגיות ואבזור לאנשים מאותגרי ראייה, עובדי ממשלה ואחראיים  לתכנון מדיניות חברתית ואנשים להם יש עניין מיוחד בנושאים של לקות ראייה ועיוורון

*   אנשי מקצוע בולטים יישאו הרצאות מפתח

  • מטפלים בעלי סמכות יקיימו סדנאות
  • חוקרים יציגו ממצאי מחקריהם
  • מומחים בעלי ניסיון יציגו ממבחר עבודותיהם בפוסטרים

בין  הנושאים בהם יתקיימו דיונים:

* הטמעת שיטות עבודה חדשניות

* שילוב ובידול בחינוך עיוורים ולקויי ראיה – בעד ונגד

* המרדף אחרי טכנולוגיה – האם מאפשרת העצמה ועצמאות תפקודית

  בהתמצאות וניידות, חיי היום יום ולמידה?

* אתגרי תקנות ותקנים – האם הם מקדמים או מעכבים תעסוקה והעסקת

   אנשים עם מוגבלות ראייה ועיוורון

* שינויים חושיים בגיל השלישי בשילוב עם לקויות גיליות נוספות

  • עמותת עלה – הוקמה בשנת 1990. מטרתה לסייע ולקדם חינוך גבוה של צעירים לקויי ראייה ועיוורים ולקרבם לניידות ושילוב חברתי. עמותת על"ה פיתחה וגם מיישמת תוכניות מקדמיות שתכליתן, בין השאר, הכנה והכשרה של ילדים ובוגרים לקראת לימודיהם במוסדות האקדמיה.
  • האוניברסיטה העברית היא הראשונה והמובילה בין מוסדות החינוך הגבוה והמחקר בישראל. הוקמה בשנת 1918 ופתחה שערי לראשונה בשנת 1925.

*       ICEVI   אירופה הינו ארגון בינלאומי של ארגונים מקצועיים המקדמים שוויון בנגישות מ-100 מדינות.

הארגון פועל למען חינוך ושיקום של אנשים עם עיוורון או לקויי ראייה כדי שיוכלו לממש את כמיהתם להיות מוכלים ומשולבים כחברים שווים בחברה. הכנס הנדון, הינו כנס שנתי המתרחש פעם ב-4 שנים של מחוז אירופה אשר ישראל נמנית עליו.

לפרטים נוספים לחצו כאן

בשם הוועדה המארגנת ועל"ה

תומר רוזנר