למידה נגישה – עמותת עלה

מסוף נותני שירות עמותת עלה

נותני שירות בפרויקט למידה נגישה יכולים להיכנס בקישור הבא למסוף נותני השירות על מנת ליצור ולחתום על דוחות חודשיים ולדווח מפגשים. מסוף נותני שירות